Nieuws


Nieuws april 2022

Samen met u hebben de samenwerkingspartners afgelopen jaar in kaart gebracht wat de (on)mogelijkheden zijn. Daar bent u via (online) bijeenkomsten en een digitale enquête bij betrokken. De conclusies van dit traject leest u in de Eindrapportage Verkenning.De Duurzaamheidsroute A35 kan naar verwachting minimaal 75 GWh tot maximaal 100 GWh aan energie opwekken. Dat is genoeg voor zo'n 25.000 tot 35.000 huishoudens in Twente. Dat blijkt uit een verkenningsrapport dat is vastgesteld door de colleges van de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hellendoorn, Hengelo en Wierden, gedeputeerde staten van de provincie Overijssel en de besturen van Rijkswaterstaat, Waterschap Vechtstromen en netbeheerder Enexis. Deze samenwerkingspartners gaan nu verder met het uitwerken van de ideeën uit het verkenningsrapport.

Terugblik bijeenkomst 30 november

Dinsdag 30 november hebben we een eerste schetsontwerp gepresenteerd aan omwonenden, weggebruikers en ondernemers langs de Duurzaamheidsroute A35/A1 en andere belanghebbenden. Het grootste deel van de aanwezigen was neutraal tot positief over de verwerking van de input uit de eerdere participatiesessies. Per sessie had tussen de 10 en 20% van de aanwezigen aanvullende op- of aanmerkingen op de gepresenteerde ideeën. De uitgebreide samenvatting van deze feedback vindt u per gemeente terug in de Eindrapportage Verkenning.

Aan de hand van alle input die is opgehaald tijdens de bijeenkomst van 30 november werd het schetsontwerp verder aangescherpt met een sterk contrast tussen stedelijk en landelijk gebied.  

Financiële haalbaarheidstoets

Een laatste onderdeel in de verkenningsfase van de pilot is de financiële haalbaarheidstoets, hiervoor is een business case opgesteld. Daarvoor zijn de kosten, baten en risico's voor het aanleggen van de Duurzaamheidsroute A35 tegen elkaar afgewogen. Twee varianten zijn doorgerekend: een landschappelijke variant en een maximale opbrengst-variant.

Uit de eerste financiële haalbaarheidstoets blijkt dat zowel de landschappelijke variant als de maximum variant financieel haalbaar kunnen zijn. In een volgende fase, de fase van de planuitwerking, toetsen wij opnieuw of het project haalbaar is.

Meer over de financiële haalbaarheidstoets leest u in de Eindrapportage Verkenning.

Hoe verder?

De verkenningsfase is nu met het positieve besluit van de stuurgroep afgerond. De betrokken gemeenten hebben aangegeven verder te willen met de planfase. Het verkenningsrapport dient als uitgangspunt hiervoor. We gaan nu de ontwerpen uitwerken en concreter maken. Daarbij kijken we ook naar de planning en planologische inpassing voor het hele project. Dit proces duurt ongeveer een jaar. Ook in deze fase vragen de deelnemende gemeenten, provincie, waterschap, Rijkswaterstaat en Enexis aan de omgeving om mee te denken over de uitwerking en uitvoering. U ontvangt hiervoor te zijner tijd een nieuwe uitnodiging. We gaan dan verder in op de details en borduren voort op eerdere gesprekken en opmerkingen. Ook kijken we naar eventuele nieuwe ideeën en kansen.


Nieuws december 2021

Op 30 november 2021 organiseerden Rijkswaterstaat en de zes gemeenten een online bijeenkomst om samen met geïnteresseerden te kijken naar het schetsontwerp van de Duurzaamheidsroute A35. 

> Bekijk hier de presentatie van de Duurzaamheidsroute A35 

Bekijk hier de mondelinge toelichting op het schetsontwerp van de Duurzaamheidsroute A35


Schetsontwerpen per gemeente

Naast het ontwerp voor de volledige Duurzaamheidsroute A35 door Twente hebben we tijdens de bijeenkomst van 30 november ook gekeken op lokaal niveau. Hieronder kunt u de ontwerpen op lokaal niveau bekijken.

> Bekijk hier het schetsontwerp voor de gemeenten Almelo en Enschede

Bekijk hier het schetsontwerp voor de gemeenten Borne en Hengelo

Bekijk hier het schetsotnwerp voor de gemeenten Hellendoorn en Wierden


Gestelde vragen en antwoorden

Tijdens de bijeenkomst van 30 november zijn er veel vragen gesteld over het pilotproject Duurzaamheidsroute A35, over het schetsontwerp, over het vervolgproces en diverse randzaken. Deze vragen zijn verzameld en beantwoord. U kunt de vragen en antwoorden bekijken via onderstaande documenten. 

Bekijk hier de vragen en antwoorden van de plenaire sessie

Bekijk hier de vragen en antwoorden van de sessie Almelo en Enschede

Bekijk hier de vragen en antwoorden van de sessie Borne en Hengelo

Bekijk hier de vragen en antwoorden van de sessie Hellendoor en Wierden


‘Energiecorridor A35’ lijkt zonneparkenroute te worden, maar niets staat al vast
TC Tubantia 2 december 2021

Lees het artikel online op Tubantia.nl


Nieuws november 2021

Terugblik op de lokale bijeenkomsten
U heeft in grote getalen meegepraat en gedacht over mogelijkheden voor duurzame opwekking van zonne-energie langs de A35 en een deel van de A1. Bedankt daarvoor! In alle zes gemeenten langs de Duurzaamheidsroute A35, Almelo, Borne, Enschede, Hellendoorn, Hengelo en Wierden hebben we gemerkt dat u erg betrokken bent bij dit onderwerp. Via deze nieuwsbrief praten wij u graag bij over waar we op dit moment staan binnen het pilotproject en wat we nog gaan doen.

Waar staan we nu?

Met de pilot zijn we aan het onderzoeken of het traject N35/A35 geschikt is voor grootschalige zonne-opwek. Hiervoor hebben in september en oktober dit jaar honderden betrokken inwoners en ondernemers met ons meegedacht over geschikte locaties, ontwerpen en randvoorwaarden, via (online) bijeenkomsten in uw gemeente en via enquêtes.
Alle opgehaalde informatie is verwerkt in een schetsontwerp voor de Duurzaamheidsroute A35.

We gaan graag met u en andere betrokken inwoners en ondernemers in gesprek over dit schetsontwerp. We nodigen u daarom van harte uit om op dinsdagavond 30 november (19.00 – 21.00) mee te luisteren, te kijken en te praten in een online bijeenkomst.

Meld u hier alvast aan

Wat hebben we opgehaald?

In totaal hebben 650 mensen de online enquête ingevuld, hebben we meerdere ideeën op de interactieve kaart ontvangen en hebben meer dan 200 mensen bij de lokale gesprekken hun ideeën en wensen gedeeld. Op basis van al deze opgehaalde informatie zijn we aan de slag gegaan met het uitwerken van bouwstenen voor de Duurzaamheidsroute A35.

De afgelopen maanden konden geïnteresseerden op verschillende manieren meedenken over de Duurzaamheidsroute A35. In totaal hebben er ruim 650 mensen de online enquête ingevuld, hebben we meerdere ideeën op de interactieve kaarten ontvangen en hebben we met meer dan 200 betrokken inwoners (online) gesprekken gevoerd over de Duurzaamheidsroute A35. Op deze verschillende manieren hebben we waardevolle informatie opgehaald over geschikte locaties voor de opwek van duurzame zonne-energie, randvoorwaarden en mogelijke ontwerpen. Deze informatie leggen we naast de geldende veiligheidseisen en het bestaand provinciaal en gemeentelijk beleid.

Dit alles heeft geleid tot een aantal bouwstenen. Deze bouwstenen vormen de basis van de ontwerpfilosofie voor de Duurzaamheidsroute A35. Zo gaven veel inwoners aan een voorkeur te hebben voor een zonnewand. Maar ook het plaatsen van zonnepanelen als een strook langs de rijkswegen of op een talud waren volgens velen goede opties.

We hebben geluisterd naar uw wensen, maar ook naar uw zorgen, bijvoorbeeld over de weerkaatsing van geluid, over de biodiversiteit, het tegenhouden van geluid en eventuele schittering van het licht dat op de panelen valt. Dit nemen we serieus. Het is nu belangrijk dat we eerst kijken of de Duurzaamheidsroute economisch haalbaar is en oplevert wat nodig is voor de aangrenzende gemeenten in het kader van de klimaatdoelstellingen. In een planfase zal vervolgens nader effectonderzoek gaan plaatsvinden.

Een selectie van bouwstenen die tot stand zijn gekomen tijdens de participatiebijeenkomsten. Op basis van onder andere de bouwstenen wordt de Duurzaamheidsroute A35 ontworpen. 

Het eerste schetsontwerp, wat is dat?

Alle ideeën, wensen en zorgen zijn verzameld en verwerkt in een eerste schetsontwerp. Dit is een visueel ontwerp dat laat zien hoe de opwek van duurzame zonne-energie langs de rijkswegen eruit zou kunnen komen te zien. Er ligt een schetsontwerp voor de gehele Duurzaamheidsroute A35. Dit omvat het traject N35/A35, van Nijverdal tot en met Enschede en het deel A1 bij Buren-Hengelo. Hier ligt dus nog niets vast, maar het is een eerste praatstuk om te verkennen wat mogelijk is.

Het eerste schetsontwerp voor de Duurzaamheidsroute A35 is in samenwerking met experts ontworpen op basis van de bouwstenen die met uw input (wensen en ideeën) zijn ontstaan.   

Het ontwerp voor de Duurzaamheidsroute bouwt voort op het idee van de A35 als een meanderende weg. Een weg die goed is ingepast in de landschappen van Twente. Het landschap en haar karakteristiek langs de weg vormen de basis voor het opwekken van duurzame zonne-energie.

Een schetsontwerp van de Duurzaamheidsroute A35 in de gemeente Hengelo.

Buitengebied en stedelijk gebied langs de route
In de buitengebieden staat de ervaring van het landschap voorop, zonnepanelen kunnen worden ingepast in de directe omgeving van de weg onder voorwaarde dat ze het uitzicht vanaf de weg niet belemmeren. In de stedelijke landschappen wordt nadrukkelijker een relatie gezocht tussen de weg en energieopwek. Hier maken we een onderscheid tussen stadsranden en bedrijventerreinen. In de stadsranden is vooral plek voor zonnewanden en wallen en wordt de combinatie met het groene karakter van de randen gezocht. Rondom de bedrijventerreinen wordt vol ingezet op energie en wordt de omgeving onderdeel van de Duurzaamheidsroute A35.

Wilt u meepraten over het schetsontwerp, als omwonende, weggebruiker of ondernemer langs de route? Dan nodigen wij u van harte uit om tijdens de online bijeenkomst op 30 november hierover met ons mee te praten. Meld u hier aan.

Hoe gaan we nu verder?

Het project bevindt zich nog steeds in de verkenningsfase. Dat houdt in dat we samen met u aan het onderzoeken zijn of de opwek van voldoende duurzame zonne-energie langs de rijkswegen haalbaar is. Uw reacties en ideeën tijdens de online bijeenkomst op 30 november nemen we mee in de verdere uitwerking van dit schetsontwerp. Ook kunt u nog tot één week na de bijeenkomst uw reactie achterlaten op de website. 

Daarna zal het schetsontwerp op verschillende haalbaarheden worden getoetst, bijvoorbeeld of het wel voldoende energie oplevert, of de kosten niet hoger zijn dan de baten, enz.. Uiteindelijk nemen de bestuurders van de verschillende gemeenten een gezamenlijk besluit over het wel of niet door laten gaan van dit pilotproject.

Lees meer over de projectplanning en agenda op de website.


 

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.