Agenda Enschede

{"tabBasic":{"type":"events","title":"Agenda Enschede","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"215009"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Gemeente Enschede

Enschede wil een aantrekkelijke en leefbare stad zijn voor iedereen die er woont, werkt, studeert of op bezoek komt. Nu en in de toekomst.

En wij hebben een stevige opdracht. Een opdracht om te verduurzamen, zodat we ook voor de generaties na ons een leefbare en groene aarde achterlaten. Daarvoor is een energietransitie nodig: de overgang van stroom uit fossiele brandstoffen naar groene energie uit zon, wind en water. Het Rijk wil in 2030 de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 49% verminderen ten opzichte van 1990. De maatregelen die daarvoor nodig zijn staan in het nationale Klimaatakkoord. Dit werd eind 2019 ondertekend door alle gemeenten in Nederland.

Met de Energievisie geeft Enschede daaraan haar eigen invulling. Met de energietransitie willen we de opwarming van de aarde tot stilstand brengen. Tegelijkertijd is het ook een kans voor inwoners en bedrijven om over te stappen naar duurzame vormen van energie. Denk daarbij aan woningen die comfortabeler en energiezuiniger worden en aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Met de Energievisie dragen we ook meteen ons steentje bij aan de Regionale Energie Strategie (RES) Twente.

In de Energievisie gaan we ook in op het mogelijk benutten van de gronden langs de (rijks)weg A35. Enschede trekt daarin samen op met een aantal andere Twentse gemeenten langs de A35. Inmiddels zit de verkenningsfase erop. Tijdens de verkenningsfase zijn inwoners nauw betrokken geweest via verschillende (online) bijeenkomsten en een digitale enquête. Het is mooi om te zien dat er veel omwonenden hebben meegedacht. Uit de verkenningsfase is gebleken dat de gronden langs de A35 geschikt zijn voor zonnevelden.

Nu is het tijd voor de planfase. Hierin wordt het verkenningsrapport verder uitgewerkt. In deze fase moet er bijvoorbeeld duidelijk worden hoe de zonnevelden in het landschap kunnen worden gepast en wat de planning wordt. Ook wordt er een businesscase gemaakt. De stroom die wordt opgewekt moet ten goede komen aan de inwoners van onze stad. In deze fase maken we het plan concreter. Natuurlijk kunnen onze inwoners ook in deze fase weer meedenken met de plannen. Ik nodig u dan ook van harte uit om dit weer te doen! 

 

 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.